מדריכים לבניית אתרים / מערכת תגובות - ניהול מערכת התגובות

במערכת פריסייט, קיימת אפשרות בעת יצירת עמוד חדש להוסיף מערכת תגובות לעמודי האתר שלכם, ולשנות את מאפייניה גם לאחר יצירת העמוד.

ניתן לחסום אפשרות של תגובות בעמוד, ניתן גם לאפשר תגובות ואף ניתן לקבוע כיצד יפורסמו: האם יש צורך באישור מנהל האתר לפרסום התגובות, או שהתגובות יעברו אישור אוטומטי של מערכת האתר ויפורסמו באופן מיידי.

ניתן להיכנס לעמוד עריכת התגובות על ידי לחיצה על "תגובות" ברשימת העמודים שבחלון ניהול התוכן:

ולאחר מכן יפתח עבורכם חלון ניהול התגובות עבור אותו עמוד:

בעמוד ניהול מערכת התגובות, ניתן לשנות הגדרות עבור התגובות באותו עמוד, ניתן למחוק תגובות ולאשר הופעה של תגובות (לבטל הופעה).

באמצעות ניהול מערכת התגובות, תוכלו לשנות את אישורי ההופעה של תגובות שונות בעמוד שלכם, ולאחר מכן יהיה עליכם לשמור אותם על ידי לחיצה על "שמור אישורים".